Tigaia de pe plită

cocosTigaia de pe plită sfârâia pe note tot mai înalte, iar aburii ispititori s-au transformat în fumuri cenuşii. Aşteptam în picioare şi frământam cu şosetele băltoaca scursă din haine. Ea mă ignora la fel de nonşalant, legănată în jilţ, frecându-şi minuțios călcâiele.

– Ilinco! Aduceţi ş-o butelcă de leoarcă!

M-a lovit crâncen zăpuşeala din cămăruţa asta bătrânească, iar fumurile cenuşii s-au strâns deasupra capului într-un nor înecăcios. Pereţii bombaţi în interior, din lemne unsuroase şi tencuieli îngălbenite, întăreau senzaţia de sufocare subită.

Uscăţica a oftat încă o dată cu poftă, până şi-a golit fiecare alveolă. A ţopăit din jilţ, s-a uitat fugitiv la tigaia fumegândă şi a mai agăţat între unghii un picioruş de broască – negru, carbonizat, acoperit de o mâzgă tulbure, ca un ulei de motor ars. Se auzea trosnind între dinţi de parcă mesteca sticlă.

S-a dus pe uşa din scânduri, iar eu m-am trântit într-o canapea scurtă, împunsă pe margini de câteva cuie şi smocuri de paie. M-a înghiţit un nor de praf cu aromă de câmp, am simţit pe gât şi în ochi esenţa fiecărei buruieni uscate, pulverizate sub infinitatea de fese trântite.

Canapeaua asta mirosea a copilărie, a august, a cer topit, a praf vânturat peste câmpurile arse, a pălămidă înfiptă în tălpile crăpate, murdare de găinaţ şi dude.

Tavanul se plimba în toate părţile; încercam să-i disting culoarea şi vedeam doar cerul fierbând, amestecându-şi albastrul şi violetul cu auriul câmpiei nemărginite. Simţeam mirosul mâlului, al mormolocilor din bălţile opărite ce sticleau de-a lungul potecilor de ţărână. Auzeam grânele curgând şi ţipătul şoimilor, măsurând adâncimea apusului.

Mi-e cald şi nu pot să respir. Tavanul nu stă locului, îmi dă ocol cu viteză constantă. Fumul negru de broaşte carbonizate a urcat peste tencuiala îngălbenită a pereţilor şi acum îmi invadează spectrul vizual din toate părţile. Totul e o negură forfotitoare; se îngroaşă de la tavan spre ochii mei înmărmuriţi. Da, îl văd, e negru!

Luaţi careva tigaia de pe plită!!

* fragment din “Introspecţiile unui cocoş”

Zburător, versificator şi prozator amator
Cărţi publicate: Povestiri de la Olanu şi Introspecţiile unui cocoş

Leave a Comment.