Viitorul preşedinte al României

Murfatlar1M-am oprit ieri in Mangalia, pe la un 8 seara, să văd repriza a doua din Brazilia – Chile. Relaxat, lungit pe scăunelul meu de visător, plimbam în mâini o halbă de bere rece. Mâinile s-au umezit, halba devenea tot mai uşoară, de prin cotloanele mahalalei s-au ridicat pungi în spirale de vânt. Un miros dulceag de ulei ars mi-a cuprins tâmplele, fixându-mi privirea departe, peste blocurile comuniste, în fumul negricios al unui horn soios. Ciuuuuuu! Ciuuuuu!

Un vapor mamut se cuibărea în port. Uitasem complet de brazilieni şi de halba goală ce-mi plângea în palme. Pluteam relaxat, lungit pe scăunelul meu de visător. M-am simţit inundat de dragoste şi aş fi strâns la piept, până la inserări intercostale, toate bărcuţele din port. În acel moment, am tânjit ardent la viaţa de marinar. Departe de casă şi pământ, cu braţele prăjite de soare, cu fruntea bombardată de picuri săraţi, plutind pe o punte îmbibată în ulei ars. Am ridicat pumnul strâns şi am strigat: “Un rom! Aduceţî-mi un rom mare!”

În vara anului 1969, tânărul T nu împlinise încă 18 ani. Deşi pudrat în candoare, îi clocoteau între sinapse valurile mării, aburii Murfatlarului de suflet şi aburii Canalului Dunăre – Marea Neagră. A crescut pe Canal, i-a sfâşiat luciul apei cu degetele încordate, i-a zdrobit între măsele puii de caras. Şi i-a ascultat la geam, în fiecare noapte, poveştile marinăreşti.

S-a mai golit o carafă de Murfatlar sub luna plină şi rece. Tânărul T a plutit spre mare, până la cheiurile portului constănţean. Acolo l-a aşteptat sirena cea blondă, i-a cântat duios, ca pentru ultima oară. I-a sărutat şi i-a sorbit minţile, topindu-se în orizontul negricios.
Pentru tânărul T totul a căpătat sens. Viaţa, iubirea, destinul. A ridicat pumnul strâns şi a strigat: “Un whisky! Un whisky şi patru cuburi!”

Zburător, versificator şi prozator amator
Cărţi publicate: Povestiri de la Olanu şi Introspecţiile unui cocoş

1 Comments

Leave a Comment.