Stand-up comedy: Best of

Probabil unul dintre cele mai reuşite spectacole de stand-up comedy

Genială secvenţa dintre min 41:50 şi 42:20

Zburător, versificator şi prozator amator
Cărţi publicate: Povestiri de la Olanu şi Introspecţiile unui cocoş

Leave a Comment.