O, brad frumos!

Într-un falnic târg de baltă, ridicat pe ciobănie,
Unde-au curs din tolbe datini, din Carpați până la Mare,
Se anunță sfinții iernii: Sărmăluță și Piftie.
Ăsta e prilej de horă și de chiot: Sărbătoare!
Primărița se înfoaie și se scarpină sub poale.

„Târgoveții să-și arunce tot bănetu-n poala mea!”
Strigă aprig primărița, cocoțată-n vârful turlei.
„Iar din chetă să tocmim brad fălos și-n vârf o stea!”
Le mai zise primărița, țănțoșită și umflată ca bășica de purcea
Și cu ochii pofticioși, măsurând țâțele turmei.

Vin cu jalba în proțap argații de la domnie,
Să ne mulgă cu nesaț până la ultimul strop.
Și au strâns avere multă pentru Seara lui Piftie
Să-l sărbătorim cu brad și cu stea, cu bucurie
Și cu har de dobitoc.

Târgoveții se-adunară în a mai vestită roată.
Împrejurul bradului sunt cu sutele de mii,
Se crucesc la uscătura cocoșată-n promoroacă.
Așa rug pocit și veșted n-au văzut de când copii.
„Banii noștri, stropii noștri, cei din poala primăriței…
Sfinte, sfințișor Piftie, unde-or fi?!”

Târgoveții mălăieți ar fi iertat șiretenia,
Însă bradul prea-uscat prinse flamă și de-ndată,
Mi se prăvăli în flăcări și sculă în toți sluțenia
Se-nrăiră, se-ndrăciră, se cruciră…
Înhățară primărița și-ntre flăcări o zvârliră.

Spre luceferi urcă fumul de dihanie fără fire.
La așa dogoare dulce, se adună din canale
Cei mânjiți, flămânzi de zile, cei cu pieile pe dos,
S-au sculat din pribegie și făcură roată mare:
„O, brad frumooos! O, brad frumos!”

Zburător, versificator şi prozator amator
Cărţi publicate: Povestiri de la Olanu şi Introspecţiile unui cocoş

1 Comments

Leave a Comment.